Placering

Det sker hos Bloms

Bloms Butikker sparer på strømmen

Nye åbningstider i Bloms Butikker fra 1. oktober 2022

Nye åbningstider pr. 1. oktober 2022

PRESSEMEDDELELSE

Bloms Butikker sparer på strømmen

Udsigten til en fordobling af energiregningen i Bloms får centrets ledelse til at reducere åbningstiderne. Med virkning fra 1. oktober reduceres de fælles åbningstider mandag – fredag til kl. 10-18.

Fra 1. oktober reducerer Bloms Butikker åbningstiderne på alle hverdage til kl. 10-18. Dette i kombination med allerede iværksatte strømsparende initiativer, herunder reduktion af belysning ude- og inde samt justering af ventilations- og køleniveau, medfører en umiddelbar reduktion af energiforbruget. Det strømsparende initiativ vil først og fremmest gavne butikkerne, der ved at lukke en time tidligere vil kunne slukke al belysning og ventilation i deres lejemål. Centermanager Flemming Enghave, fortæller desuden ”vi har op til beslutningen blev truffet, forelagt muligheden for en lang række butiksejerne, og der har været bred opbakning om initiativet”. Ændringen af åbningstiderne er gældende indtil videre, men mindst indtil der igen er forsyningssikkerhed og styr på prisudviklingen for energi.

I år vil også julebelysningen være stærkt reduceret, med fokus på at skære ned på strømforbruget.

De ændrede åbningstider vil være gældende for centrets specialbutikker, i det Føtex fastholder de aktuelt gældende åbningstider for denne forretning. Ligeledes kan der i en overgangsperiode være enkelte øvrige butikker der fastholder de nu gældende åbningstider.

“I anledning af de stærkt øgede omkostninger, samt den aktuelle energikrise, har vi i centerledelsen derudover besluttet at iværksætte et arbejde på at undersøge muligheden for at udnytte centrets tagflader til opsætning af solceller. Et projekt vi vil søge at få gennemført hurtigst muligt, hvis det er muligt,” afslutter Flemming Enghave.

 

Skanderborg den 14. september 2022

Praktisk info

Åbningstider pr. 1. oktober 2022

Mandag-fredag kl. 10-18
Lørdag kl. 10-16
1. søndag kl. 10-16

Føtex

Mandag – fredag kl. 7-21
Lørdag – søndag kl. 7-20
Bager alle dage kl. 6:30-19